Menu

Co ukáže termo snímek?

Každé těleso vyzařuje mimo jiné i teplo, v podobě infračerveného záření. Toto je pro oko neviditelné, a tak musíme jednotlivým teplotám přiřadit barvu ze spektra oku viditelného záření.

Termosnímky vlastně představují zobrazení povrchových teplot předmětů. Tato vlastnost se používá v mnoha lidských činnostech, jako je například lékařství, metalurgický průmysl, věda, elektrotechnika a v neposlední řadě stavebnictví, kterému se bude v tomto článku věnovat.

Jednotlivým povrchovým teplotám je přiřazena konkrétní barva. Spektrum je ve většině případů součástí snímku. Toto je dobře vidět na ilustračním snímku.

Tento snímek obsahuje v pravé části „paletu“ barev s přiřazením teplot. Doporučuji, abyste po případném dodavateli toto přiřazení vždy vyžadovali. Červené plochy pod oknem jsou vykreslené radiátory. Ze snímku je vidět, že v tomto případě spíše vytápíme ulici než vlastní byt.

Všichni víme, že konvice s horkou vodou je horká i na svém povrchu. Tepelná energie prostupuje přes její plášť na povrch. Úplně identické je tomu i s našimi domovy. Teplo v budovách prostupuje přes konstrukce ven a dovnitř.

Ven a dovnitř?

Na první pohled protichůdný výrok, bohužel více než pravdivý. Obecný princip říká, že snahou veškerého dění ve vesmíru je snaha o rovnováhu. A právě přechod z teplejšího ke studenějšímu tento princip plně naplňuje. V zimě nám teplo přechází do vnějšího prostoru a vznikají tak zbytečné ztráty v rámci udržení vnitřní tepelné pohody. V létě naopak teplo z venku prostupuje dovnitř. Využívá k tomu stejné cesty.

Abychom zjistili, kudy teplo nejvíce uniká, použijeme právě termosnímek(y). Nejteplejší místa v konstrukci představují tzv. tepelné mosty. Průchod tepla je velmi dynamický, a tak i relativně malá plocha, může představovat ve svém důsledku velmi vysoké ztráty.

Z pohledu domu rozdělujeme termosnímky do tří základních kategorií:

V první kategorie jsou snímky pořízené před započetím jakýchkoliv aktivit. Jedná se o určení prvotního stavu, který nám napoví, kam své síly v rámci úspor primárně zaměřit, kde jsou největší ztráty a průniky. Jak vypadá vlastní konstrukce. Jedná se o snímky, které mohou výrazně pomoci při rozhodování, jak těmto tepelným ztrátám zamezit.

Následující obrázek ukazuje, jak jsou současné technologie citlivé.

Viditelné spektrum 

 

Infra spektrum, s vykreslenou vnitřní konstrukcí

 

Ve druhá kategorie jsou snímky po provedení stavebních prací (energetických opatření). Tyto mohou ve velmi krátkém časovém úseku, od realizace ukázat případné nedostatky, ke kterým v průběhu činností došlo. Tímto získáme více času na případné uplatnění reklamace.

 

Na dalším snímku vidíme špatně provedené zateplení ostění v průběhu komplexní rekonstrukce bytového domu.

 

Ve třetí kategorie jsou tzv. snímky preventivní. Pokud zjistíme závadu ve svém zárodku, dříve než se rozvine do viditelného problému, představuje vždy problém. Pokud ji však zjistíme v co nejkratším čase po jejím vzniku, je její odstranění ve většině případů výrazně méně finančně náročné. A i zde nám snímkování s časovým odstupem od realizace stavebních prací může velmi pomoci. Teplo si totiž dokáže nalézt cestu i v těch nejmenších „skulinách“, a tím upozornit na vznikající problém dříve, než se tento projeví ve větší míře.

Na co si při termosnímkování dát pozor?

1. Rozdíl vnitřní a vnější teploty

Pro přesvědčivé a průkazné vykreslení se doporučuje pořizovat termosnímky potenciálních mostů (vad obvodového pláště, střechy, sklepa ….) v době, kdy je teplotní rozdíl mezi vnitřním a vnějším prostorem alespoň 20 °C

 

2. Povětrnostní podmínky

  1. Teplo se chová úplně jinak než světlo. Tomu musíme přizpůsobit i čas, kdy snímkování provádíme. Stručně řečeno, v průběhu snímkování nesmí:
  • na snímkovaný objekt svítit slunce (ani odraz), snímkovali bychom ohřev dané plochy, nikoliv prostup tepla,
  • být jasná, byť mrazivá noc, chlad se odráží na předmětech. Teplota zimní oblohy je nižší ne -30°C, výsledkem je termograf s nepřehledným tepelným rozsahem
  • pršet, sněžit, být mlha a foukat silný vítr. Tyto jevy výrazně zkreslují a ovlivňují blízké tepelné vrstvy.

3. Sjednocení teplot v budově


Pokud se nám v domě po dobu snímkování sjednotit teploty, dojde k tomu, že každá část plochy pláště bude přirozeně vykazovat různou povrchovou teplotu. Pro dobré posouzení je v tomto případě nutné změřit vnitřní teploty jednotlivých vnitřních prostor, a tyto následně brát v úvahu při finálním posouzení

 

4. Úprava nasnímaných termografů

Doporučuji, aby součástí každého snímkování, respektive dokumentace byla jedna sada „surových“ neupravovaných snímků. Tyto představují základní informaci. Stávající moderní technologie umožňuji v oblasti grafického zpracování téměř kouzla a naším cílem není blamáž, ale průkazný materiál. Na tuto blamáž si dávejte pozor u mnohých dodavatelů termosnímků.

 

5. Vyhodnocení

Doporučuji, aby součástí vyhodnocení mimo standardních informací o zjištěném stavu, byla sada fotografií v „surovém“ stavu. Fotografie, které byly upraveny, by měly nést informaci o tom, jaké typy úpravy se prováděly a proč. Tímto docílíme toho, že nemůže dojít k podezření ze zkreslování vlastního měření. Zpráva by měla také obsahovat informaci o vnitřní teplotě (teplotách) a povětrnostní situaci.

 

Autor: PeN